Short Introduction of Gurudev

Name: Param Pujya Shree Chandrashekhar Vijayji Maharaja
Birthdate: Samvat. 1990, Fagan Sud Pacham, Date:18-1-1934
BirthPlace: Irla, Mumbia
Native Place: Radhanpur, Gujarat
Mother: Shubhadraben
Father: Kantilal
Sansari Name: Indravadan
Brother: Prafulbhai
Sisters: Manjulaben, Niruben
Study: 10th Standard (Metric)
Diksha Day: Samvat 2008, Vaisakh Vad-6, Date:15-5-1952
Diksha Place: Motisha Jain Temple Rang Mandap, Bhaykhalla, Mumbai
Gurudev: Siddhantmahodidhi Pujya Acharya Prem Suriji Maharaja
Grahan-Aasevan Sikshadata: Vardhman Taponidhi Pujya Acharaya Bhuvanbhanu Suriji Maharaja
Vadi Diksha: Samvat. 2008, Asaadh Sud -14, Date:6-7-1952 (Mumbai)
Vidya Data: Acharya Shree Gunanand Suriji Maharaj Saheb, Pandit Shree Ishwarchandraji, Pandit Shree Durganathji Za, Pandit Shree Prabhudasbhai Parekh
Gani/Panyas Pad: Samvat 2041, Magsar Sud-10, Date:2-12-1984 (Tapovan, Navsari)
First Shishya: Muni Chandrasen Vijayji Maharaj Saheb
Last Shishya: Muni Ghyanhans Vijayji Maharaj Saheb
Total Shishya/Pra Shishya: 94
Gruhastha Paryay: 18। years
Sanyam Paryay: 60। years
Ayushya: 78।। years
First Chaturmas: Bhaykhalla, Mumbai
Last Chaturmas: Ambawadi, Ahmedabad
Total Chaturmas: 60
Panyas Padarudh Shishyo: 11
First Book: Sadhana ni Pagdandi E
Last Book: To Bharat No Uday Chapti Ma
Total Books: 261
Ghyan Ganga Prasar Channel: Muktidoot, Virtidoot, Tapal Dwara Tatvaghyan, Ghar betha Tatvaghyan
Adhyananpayogi Pustak: Nyaysiddhant Muktavali, Samanya Nirukti
Sanskruit Sarjan: 1 lakh slok praman jeev samas vruti (Amudrit)
Ghyan Sampada: Vyakran,Nyay, Karma Grantho, Prakran Grantho, Darhanik Grantho, Aagam Grantho Thos Abhya, 20000 sloko swnamvat kanthastha
Darshan Sampada: Parmatma Bhakti ma Tarbol Bani Anekvar Prabhu Virah thi Vyathit thaya hata
Charitya Sampada: Chirtracharo nu suvisuddha palan, Potana matrushi same pan jota nahi, Punjva Pramajva nu Adbhut Palan, Mahavrato ni Adagta, etc.
Shasha Prabhavakta: Vyakhyano, Shibiro Dwara anekoa ma Jain Sasan ni sthapna kari
Tirth Raksha: Antrikshji Tirthrakshathe 3-3 chaturmas karya. Sammet sikharji, Girnarji, Makshiji Tirtho ni raksha mate kamar kashi ne prayatno karya
Jeev Raksha: Dushkal vakhate karodo nu fund kari abol jeevo ne abhaydaan, nutan 56000 katalkhana thata atkayvya, devnar katalkhana nu adhunikaran atkavyu, Bundelkhand Dushkal, Flood, Sunami, Earthquake vakhate prerna kari danveero na daan ne ane yuvano ni yuva shakti ne jeev raksha the jodya
Vishista Guno: Gurupaartantrya, Saralta, Paapbhiruta, Suvisuddha Brahmacharya, Sashtra Nistha, Shraman Ghadtar, Suddha Prayschit, Sasan Prabhavakta, Antar Mukhta, Nirmal Parinati, Vairagya, Sasanrag, Nidarta, etc.
Kaldharma Day: Samvat 2067, Shravan Sud-10, Date: 8-8-2011
Kaldharma Time: 12-40 PM
Kaldharma Place: Ambawadi, Ahmedabad
Samadhi Place: Tapovan Sanskar Peeth, Ahmedbad